Pretraga
Povratak na sve novosti

Znatiželjno dijete uči i podučava

Vrijeme provedbe: 1. studenog 2016. – 31. listopada 2017.

Partner: OŠ Tenja

Supervizija: vanjska suradnica psih. Silvija Ručević, voditeljica Odsjeka za  psihologiju, Filozofskog fakulteta u Osijeku

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Cilj: Doprinijeti povezivanje međusektorima na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici. Cilj nam je uključiti u projekt lokalnu zajednicu- Tenja, Osnovnu školu Tenja, roditelje/skrbnike i naravno djecu na zajedničkoj platformi upoznavanja prava djece, njihovoj aktivnoj participaciji u zajednici, obitelji, školi i drugim institucijama. Sve zamišljene aktivnosti i sadržaji projekta su u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Građanski odgoj i obrazovanje) i Zakonom o odgoju i obrazovanju, te se uklapa u Školske kurikulume i njihove aktivnosti vezane uz građanski odgoj i obrazovanje.

Aktivnosti: 

I. Tematske radionice

1. radionica: “Ja sam…” za cilj ima razviti svijest o sebi, uvažavanje različitosti mišljenja, obitelji, zajednici i društvu, toleranciji prema drugima, zajedničkoj uspostavi pravila, njihovom poštivanju.

2. radionica: “Ja imam pravo… ali i dužnosti”  nadovezuje se na prvu radionicu. Radionicom ćemo ponoviti naučeno o pravima i dužnostima s prve radionice. Upoznajemo Konvenciju o pravima djeteta i institucije koje štite prava djece. Radionica za cilj ima razviti svijest o pravima i institutima zaštite dječjih prava.

3. radionica: “Igrom upoznajemo prava I” Cilj radionice je da djeca dobiju zaokruženu sliku o EU, institucijama EU, državama članicama, Konvenciji o pravima djeteta i ostalim pravnim propisi i okvirima. Cilj radionice je kroz igru i zabavu upoznati djecu s ovim sadržajima te na taj način motivirati ih za daljnje samostalno bavljenje temom. Predstavljanje web stranice http://europa.eu/kids-corner/index_hr.htm .

4. radionica: “Igrom upoznajemo prava II” Cilj radionice je kroz igru i zabavu ponoviti naučeno s prethodnih radionica i zaokružiti temu prava djece, njihovog identiteta u društvu i dužnosti koje imaju te institucija i stečevine EU koja štiti njihova prava.

II. Likovne radionice

5. likovna radionica – izrada pojedinačnih radova Djeca će pomoću likovnog izričaja ponoviti i utvrditi naučeno kroz prethodno održane tematske radionice. Prikazat će temu prava djece na kreativan način.

6. likovna radionica – izrada zajedničkog rada Djeca će pomoću likovnog izričaja ponoviti i utvrditi naučeno kroz prethodno održane tematske radionice. Zajednički će izraditi likovni/kreativni uradak  kojim se prikazuje rad tijekom cjelokupnog projekta te služi daljnjem prijenosu znanja. Provedba aktivnosti planira se povezati s Danom planete Zemlje – 22.travnja 2017.

III. Izložba likovnih radova i izbor “naj” rada

U svibnju planirana je izložba likovnih radova te otvaranje glasanja za najbolji rad putem glasačkih listića. Cilj je upoznati druge učenike, učitelje i roditelje s provedenim aktivnostima, te učiti djecu demokratskom izboru. Namjera je izložbu kasnije preseliti u Mjesni odbor Tenja kako bi bila dostupna ostalim članovima zajednice. Prilikom dodjela nagrada, učenici/ce koji su sudjelovali na radionicama predstavit će okupljenima što su naučili tijekom radionica te time oni postati učitelji koji kao aktivni građani svoje zajednice šire znanja i vrijednosti prema strategijama EU i RH.

IV. Analiza radionica i anketnih upitnika biti će konačni proizvod projekta. Pokazatelj uspješnosti projekta i konkretnih problema djece obuhvaćenih projektom. Kroz projekt želimo uključiti i roditelje/skrbnike djece kako bi ih podsjetili na njihovu ulogu u podizanju, odgajanju budućeg odgovornog i obaviještenog građanina.Postići ćemo njihovo uključivanje indirektnim putem, putem anketnih upitnika osmišljenih i prezentiranih od strane vlastite djece. Na taj način će djeca postati njihovi učitelji/ce i doprinijeti aktivizmu, dijalogu i razmjeni mišljenja i stavova unutar svojih obitelji.

Pripreme za izvođenje radionica na upit.

Znatiželjno dijete uči i podučava-katalog radova učenika/ca

Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori