Pretraga
Povratak na sve novosti

Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova

Vrijeme provedbe: 1. siječnja – 31. prosinca

Donator: Grad Osijek

Cilj: Učiniti dostupnima usluge besplatne pravne pomoći što većem broju građana/kama slabog imovnog stanja radi ostvarivanja i zaštite njihovih prava; povećati razinu zaštite ljudskih prava i sloboda; zastupati bolji status organizacija civilnoga društva koje djeluju na području ljudskih prava i sloboda kao dionika u socijalnom dijalogu.

Aktivnosti:
1. Organizacija usluga primarne pravne pomoći za građane slabog imovnog stanja, prioritetno žrtvama obiteljskog nasilja, mobbinga i diskriminacije, pripadnicima nac. manjina kao i ostalim ranjivim skupinama putem pravnog savjetovališta
2. Informiranje i pravno savjetovanje putem SOS telefona 0800 200 151
3. Zastupanje boljih pravnih rješenja i prakse putem monitoring grupe
4. Senzibilizacija javnosti (kampanje i obilježavanja).

Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori