Pretraga
Povratak na sve novosti

Suradnja na projektu “Mjesto za sve” Centra za kulturne djelatnosti

Izrada ove web stranice financirana je kroz suradnju s Centrom za kulturne djelatnosti i njihovog projekta “Mjesto za sve”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta iznosi  199.999,97 HRK, a EU udio financiranja iznosi 100 %. Projekt se provodi od 29.12.2014.-28.12.2015.

Projekt „Mjesto za Sve“ je vezan na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ i provodi se u okviru Prioritetne osi, mjere 5.2.5. „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.” za civilno društvo, a objavio ga je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Osnovni cilj projekta je bio jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva u pružanju inovativnih socijalnih usluga za nacionalne manjine na području Osječko–baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u četiri područja:

 1. Edukacija  članova OCD-a o Europskom socijalnom fondu te pripremanje projekata za buduće natječaje europskih fondova
 2. Vidljivost organizacija civilnog društva i vidljivost programa koje provode
 3. Korištenje društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-ova, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterizma
 4. Uključivanje nacionalnih manjina u volonterske programe OCD-a radi jačanja samih OCD-a, kao i manjinskih zajednica kojima pripadaju

Aktivnosti na projektu su:

 1. Organizacija radionice – EU fondovi
 2. Organizacija radionice – web design
 3. Organizacija radionice -kampanja
 4. Organizacija radionice – volonteri
 5. Izrada i distribucija priručnika
 6. Organizacija info- pultova
 7. Kontinuirano informiranje medija i javnosti o projektu

Kontakt za dodatne infomracije: Centar za kulturne djelatnosti, Matko Stambuk, predsjednik upravnog odbora  – office@ckd.hr.

Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori