Pretraga
Povratak na sve novosti

Razvoj mreže usluga za život u zajednici

Projekt Razvoj mreže usluga za život u zajednici ugovoren je temeljem poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1 (UP.02.2.2.06), financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (OPULJP 2014.-2020.)

Partneri na projektu: Grad Osijek i Grad Ilok

Trajanje: 05.10.2020.-05.09.2022.

Svrha projekta je doprinijeti dostupnosti i ravnomjernom razvoju učinkovitih socijalnih usluga i podrške za život u zajednici usmjeren na unaprjeđenje kvalitete života i mogućnosti socijalnog uključivanja starijih osoba, osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti i demencije, osnaživanje njihove pravne sigurnosti i harmonizacije života njihovih obitelji te poticanje suradnje i osnaživanje JLS i OCD-a kao partnera u tome.

Aktivnosti projekta: provode se kroz tri elementa

  1. Program aktivnog starenja

U prostoru mjesnog odbora Tenja organizira se dnevni boravak za starije osobe u sklopu kojega će se odvijati aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti i pružiti dodatni sadržaj u organizaciji slobodnog vremena. U sklopu dnevnog boravka dostupna je i psihosocijalna pomoć i podrška.

Dostupan je tečaj engleskog jezika za starije osobe. Tečaj, osim što nudi kvalitetno ispunjenje slobodnog vremena, omogućava osposobljavanje za osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku koji je sveprisutan u modernom životu. Dodatno, postoje pokazatelji da učenje stranih jezika odgađa nastupanje staračke demencije, alzheimerove bolesti i doprinosi jačanju kognitivnih sposobnosti te doprinosi općenito boljem zdravstvenom stanju.

Za korisnike/ce aktivnosti planirana je dostupnost i usluga prijevoza i podrške u mobilnosti.

2. Program podrške, informiranja, savjetovanja i uključivanja

Organizirano je besplatno pravno savjetovalište kojime se doprinosi boljoj informiranosti starijih osoba i članova njihove obitelji o njihovim pravima i dostupnim (socijalnim) uslugama. Cilj savjetovališta je olakšati prevladavanje svakodnevnih životnih teškoća i doprinijeti boljoj pravnoj sigurnosti. Savjetovalište je dostupno na adresama udruge, putem besplatnog telefona 0800 200 151 te drugim elektroničkim medijima (email, Facebook, Skype).

3. Jačanje kapaciteta stručnjaka u području socijalnih usluga

Okupljanjem stručnjaka/kinja po tematskim područjima, organiziranim u Grupu za razvoj, uključuju se predstavnici javnih službi, institucija, lokalnih organizacija civilnog društva sa svrhom socijalnog planiranja. Analizom potrebe starijih osoba u dvije županije putem upitnika i fokus grupa, studijskim posjetom i analizom primjera dobre prakse koji se mogu prenijeti u lokalnu zajednicu jačaju se kapaciteti i stvara učinkovitiji sustav zaštite participativnog modela te se potiče proaktivni pristup sustava zdravstvene i socijalne skrbi.

Ukupna vrijednost projekta kroz 24 mjeseca je 797.240,00kn

Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori