Pretraga
Povratak na sve novosti

Pokreni

Vrijeme provedbe: 30.08.2018.-28.02.2020.

Donator: Europski socijalni fond (www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr)

Visina potpore: 407.771,05 HRK

PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partneri: Grad Osijek, Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

O Projektu:

Projekt POKRENI – Podrška – Osnaživanje – Kreativnost – Radni odnos – Edukacija – Napredak – Individualni pristup usmjeren je na izgradnju poticajnog okruženja i pružanje podrške nezaposlenim marginaliziranim osobama u prevladavanju uzroka socijalne isključenosti i povećanju mogućnosti pristupa tržištu rada te stvaranja osjećaja sigurnosti i njihove samorealizacije u zajednici i društvu kojemu pripadamo organizacijom i provedbom obrazovnih i integrativnih sadržaja podrške te specijaliziranih usluga mentorstva.

Aktivnosti:

Provedba verificiranog osposobljavanja za zanimanja koja su tražena na tržištu rada koje će doprinijeti boljim prilikama na tržištu rada i većoj zapošljivosti.

Program podrške i osnaživanja marginaliziranih skupina uključuje tečaj engleskog jezika, trening iz osnova korištenja računala te kontinuirano mentorstvo (informiranje i savjetovanje, pravna i psihološka pomoć, pomoć pri zapošljavanju, pomoć u prevladavanju životnih teškoća)

U svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika marginaliziranih skupina organizirat će se aktivnosti koje će pridonijeti jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s marginaliziranih skupinama – fokus grupa, edukacija o radu s radu s gluho-slijepim osobama, javne rasprave i sl.

Javna rasprava održana je 10.12.2019., na Međunarodni dan ljudskih prava. Predstavljeni su rezultati ispitivanja provedenih na fokus grupama, a dostupni su ovdje.

Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori