Pretraga
Povratak na sve novosti

Mreža usluga za život u zajednici

Vrijeme provedbe: 01. lipnja 2020. – 31. svibnja 2023.

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Partneri:

Grad Osijek

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek

Centar za socijalnu skrb Osijek

O programu: Ovaj program usmjeren je na daljnji razvoj i veću dostupnost prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga podrške i uključivanja mladih osoba bez odgovarajuće pomoći, žrtava nasilja u obitelji i drugih socijalno osjetljivih skupina kroz zajedničko djelovanje u zajednici što će pridonijeti prevladavanju jazova u postojećoj mreži usluga, osamostaljenju i sprečavanju daljnjih socijalnih rizika. Cilj programa je doprinijeti unapređenju rada postojećeg sustava potpore mladih u riziku od socijalne isključenosti, posebno onih skupina koja se nalaze u nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima te jačanje prevencije, promjene u pristupu i unapređenje dostupnosti učinkovite zaštite temeljnih prava i sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji i drugim socijalno osjetljivim skupinama. Kroz obrazovne programe, podršku zapošljavanju i volontersko uključivanje smanjit će se socijalna isključenost i osnažiti kapaciteti mladih osoba, a usvojene građanske kompeticije primijeniti će u lokalnim zajednicama i na osobnoj razini što će im olakšati pristup tržištu rada.

Aktivnosti:

  • verificirano osposobljavanje / prekvalifikacija
  • tečaj engleskog jezika (prema stupnjevima)
  • edukacija Osnove rada na računalu (za početnike)
  • pomoć pri (samo)zapošljavanju
  • pravno savjetovalište
  • SOS telefon (0800 200 151)
  • psihosocijalna pomoć i podrška, grupno i/ili individualno
  • mogućnost stjecanja iskustva kroz volonterski program udruge
  • praćenje propisa, zagovaranje učinkovitijeg zakonodavnog i institucionalnog okvira koji su od utjecaja na status i ostvarivanje prava ciljnih skupina (monitoring grupa)
Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori