Pretraga
Povratak na sve novosti

Lajkaj nenasilno

Vrijeme provedbe: 1. studenog 2016. – 30. listopada 2017.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partner: Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet u Osijeku

Cilj: Cilj ovog projekta je prenijeti znanja i vještine učenicama/-ima i njihovim roditeljima/skrbnicima kako prepoznati elektroničko nasilje, kako reagirati u situacijama kada se ono neposredno događa i kako se od njega zaštititi . U konačnici, cilj je suzbijanje nasilja i govora mržnje putem Interneta i mobitela i stjecanje kompetencija za mirno rješavanje nasilnih situacija korištenjem mobitela i interneta. Naglasak će biti na odgovornom korištenju internetu i razvijanju vještina prepoznavanja potencijalno opasnih situacija i njihovog rješavanja, izgradnje povjerenja između djece, roditelja/skrbnika, nastavnica/-ka i stručnih suradnica/-ka.

Aktivnosti: U partnerstvu sa FFOS provest ćemo 9 edukativnih radionica s tri skupine učenica/-ka 7 i 8 razreda OŠ Tenje, Jagodnjak/Bolman i Darde, na kojima će učenice/-i osvijestiti nasilje putem elektroničkih uređaja kao vid nasilja kojemu su ili mogu biti izloženi djeca i mladi te će steći znanja i vještine kako to nasilje prepoznati, mehanizme zaštite i sprečavanja. Na 3 edukativne radionice za roditelje/skrbnike razvit ćemo mehanizme ranog prepoznavanja izloženosti djece el. nasilju,  mehanizme zaštite i suradnje sa osobama i institucijama koje im u tim slučajevima mogu pružiti pomoć i podršku. Kroz 4 radionice na FFOS učenice/-i izrađuju aplikaciju za mobilne uređaje uz podršku stručne osobe s područja informatičkih znanosti čime će steći znanja i vještine zaštite od elektroničkog nasilja te izraditi praktičnu aplikaciju o sprečavanju elektronskog nasilja koju će moći koristiti svima. Osnivanjem Facebook zajednice stvorit će se siguran prostor na kojemu učenice/-i mogu slobodno izmjenjivati svoja iskustva i probleme. To je također platforma na kojoj ostali učenici/ce se mogu uključiti, a koji nisu direktni korisnici/uključeni u projektne aktivnosti. FB zajednica je mjesto gdje će učenice/-i moći postavljati svoje video klipove, selfije s porukom kojom promiču nenasilnu komunikaciju putem društvenih mreža, a koje će biti  sastavni dio brošure. Informativno edukativni materijali koji će biti tiskani bit će diseminirani tijekom završnog skupa kada će učenice/-i  okupljenima prezentirati naučeno; bit će pozvani predstavnice institucija za zaštitu djece i mladih, roditelji/staratelji, predstavnici OCD-a koji se bave područjem zaštite djece i mladih, zainteresirana javnost i mediji. Tijekom provedbe projekta provest ćemo istraživanje između učenica/ka 7. i 8. razreda tri osnovne škole uključene u projektne aktivnosti. Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o postojećoj razini znanja i svijesti o postojanju problema međuvršnjačkog nasilja putem interneta i mobitela te o prevalenciji ovog oblika nasilja u uključenim školama. Rezultati ovog istraživanja biti komparirani s prethodno izvršenim istraživanjem iz 2014. radi utvrđivanja  da li je došlo do promjene u percipiranju, učestalosti i prevenciji.

Aplikaciju Lajkaj nenasilno možete preuzeti besplatno u Googleplay trgovini na linku https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_tjakopec.Lajkajnenasilno

Letak možete preuzeti na linku: Lajkaj nenasilno-letak

Komentari
Objavite svoj komentar Zatvori