Pretraga

O nama

Ženska udruga „IZVOR“ je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija civilnoga društva koja djeluje za opće dobro, s ciljem doprinosa u izgradnji otvorenog društva punopravnih slobodnih, afirmiranih i aktivnih pojedinaca i pojedinki.

Prema postavljenim strateškim i operativnim ciljevima djelujemo na jačanju kapaciteta i afirmaciji organizacija civilnoga društva kao ravnopravnih partnera sudioničke demokracije u promicanju i unapređenju stanja ljudskih prava i sloboda, jednakih mogućnosti, obrazovanja za demokratske vrijednosti i građanskoj participaciji u kreiranju javnih politika. Društvenom i gospodarskom razvoju doprinosimo i aktivnom ulogom na području zastupanja i primjene održivih socijalnih politika u lokalnoj zajednici, prioritetno usmjereni na pružanje specijaliziranih usluga za starije i nemoćne osobe i provođenje programa obrazovanja, osposobljavanja, podrške u zapošljavanju i približavanju tržištu rada osobama izloženim nasilju u obitelji, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dugotrajno nezaposlenim.

„IZVOR“  je osnovan 2001. u prigradskom naselju Tenja. Udrugu su osnovale aktivistice ponajprije mirovnih inicijativa koji imaju dugogodišnje iskustvo u zalaganju za poštivanje prava i sloboda,  mirotvorstvo, socijalno i pravedno društvo. Udruga je osnovana sa svrhom da djeluje na zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizaciji društva, razvoju ljudskih veza i zajednice usmjerenih na pozitivne društvene promjene.

Svoje djelovanje zasnivamo na radu za opće dobro vodeći se priznanjem na urođeno dostojanstvo, jednakost i neotuđivost prava svih članova ljudske obitelji kao temelj slobode, pravde i mira u svijetu. Uspostavljanje odnosa utemeljenih na ravnopravnosti i pravičnosti  oživotvorenje je ravnopravnosti žena i muškaraca, uklanjanje diskriminacijskih društvenih stavova i stereotipa o spolovima i prihvaćanju emancipacijskih vrijednosti važnih za žene. U mnogim demokratskim društvima, pa tako i u nas nedostaje svijesti o važnosti rodne jednakosti za dobrobit društva i demokraciju. Stoga navedene vrijednosti želimo učiniti vidljivima kroz feminističku praksu. Feminizam razumijevamo kao politički pojam koji znači ravnopravnost žena, a ravnopravnost podrazumijeva jednako uključivanje žena i muškaraca u sve aspekte života i društva u cilju pravednosti i dobrobiti za sve članove zajednice i očuvanje prirode.

Aktivnosti Udruge provode su se kroz projekte, u okviru četiri programa:

  1. Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
  2. Podrška razvoju civilnoga društva i zajednice
  3. Organizacijski razvoj
  4. Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti

Više o aktivnostima možete pročitati u statutu Udruge i izvještajima o radu.